Hakatona darba programma

Piektdiena, 11. jūnijs

15.00

Hakatona atklāšana

15.45

Iepazīšanās ar komandām un mentoriem

16.15

Iepazīšanās ar procesu, pētījumu un pieejamajiem datiem

17.15

Gatavošanās intervijām

17.45 

Intervijas ar mērķa grupām

Sestdiena, 12. jūnijs

9.00

Komandas kontrolpunkts #1

10.00

Intervijas un izpētes datu apkopojums

12.00

Pusdienu pārtraukums

13.00

Esošas lietotāju pieredzes kartēšana

17.00

Komandas kontrolpunkts #2

18.00

Vēlamā lietotāju pieredzes kartēšana

Svētdiena, 13. jūnijs

9.00

Komandas kontrolpunkts #3

10.00

Vēlamā lietotāju pieredzes kartēšana

12.00

Pusdienu pārtraukums

13.00

Prioritizēšanas matricas izveide

15.00

Prezentāciju gatavošana

16.00

Prezentēšana un diskusijas