top of page
139-3.png

Digitālās veselības hakatons

TIEŠSAISTĒ

Izpētes hakatons digitālās veselības lietotāju vajadzību izpratnei

11.–13. jūnijs, 2021
Artboard 1.png
Artboard 2.png
Artboard 3.png
Artboard 4.png
5245075-1.png

Par 

hakatonu

Digitālā veselība sevī ietver tehnoloģiju un veselības aprūpes nozares sinerģiju, kam ir liels potenciāls uzlabot veselības aprūpes sniegšanas efektivitāti, ērtumu un pieejamību ikvienam iedzīvotājam. Taču, lai veselības nozares procesu digitalizācija būtu veiksmīga un nodrošinātu lietotājiem ērtu veselības aprūpes pieredzi, ir svarīgi sākt ar būtiskāko  - izprast nākotnes lietotāju vēlmes un vajadzības, un pārliecināties, ka tehnoloģijas strādās ārstu un pacientu labā.

Digitālās veselības hakatonā pieredzējuši lietotāju dizaina un produktu vadības speciālisti, izmantojot hakatona un dizaina metodes, sadarbosies ar veselības nozares pārstāvjiem un gala lietotājiem. Iniciatīvas ietvaros lietotāju pieredzes un tehnoloģiju nozares eksperti bez atlīdzības UX/UI Riga kopienas vadībā 3 dienu garumā intensīvi strādās pie 12 digitālās veselības izaicinājumiem. Procesa mērķis ir izprast lietotāju vēlmes un piedāvāt skaidras “ceļa kartes” visiem lietotājiem ērtas veselības aprūpes veidošanā. Gala nodevums tiks izmantots e-veselības sistēmas uzlabojumu prasību veidošanā un piegāžu plānošanā.

Digitālās veselības hakatons norisināsies no 11. līdz 13. jūnijam tiešsaistē. To organizē Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar UX/UI Riga Meetup un inovāciju stratēģijas uzņēmumu Helve.

Hakatona pamatā: pakalpojumu dizaina pieeja

#1

Lietotāju pieredzes izpēte

 

(intervijas, datu analīze, lietojamības testi)

#2

Esošas lietotāju pieredzes kartēšana

 

(Pakalpojumu "ceļa karte")

#3

Problēmpunktu prioritizēšana

#4

Vēlamā lietotāju pieredzes kartēšana

 

(Pakalpojumu "ceļa karte")

#5

Izmērāmo rādītāju noteikšana piedāvātajiem procesu uzlabojumiem

Izaicinājumi

Kopā sadarbojoties Veselības ministrijai, Nacionālajam veselības dienestam un UX/UI Riga Meetup kopienai hakatonam izvirzīti izaicinājumi. Katrs no tiem raksturo kādu veselības nozares jomu digitālajā vidē, ar ko ikdienā saskaras gan pacients, gan ārsts. Hakatona komandu uzdevums būs izstrādāt piedāvājumu lietotājam draudzīga procesa uzbūvei šiem izaicinājumiem.

Izaicinājumi
5245075-4.png

Palīdzi man izvairīties no saslimšanas

#1 Vakcinācijas fiksēšana

 

Man ir pieejama informācija par man nepieciešamajām vakcīnām, to grafiku un saņemšanas vietu

Manam ārstam ir sniegta iespēja ērti pievienot informāciju par vakcīnām, kuras esmu saņēmis

#2 Attālinātās konsultācijas

→ Man ir iespēja saņemt ārsta konsultācijas attālināti, šis process ir ērts un efektīvs

→ Manam ārstam ir dota iespēja sniegt konsultācijas attālināti droši, ērti un efektīvi

#3 Konsultācijas ārpus Ģimenes ārsta darba laika

 

Man ir iespēja ērti saņemt Ģimenes ārsta konsultācijas ārpus darba laika

#4 Manu datu pieejamība

 

 Man ir ērti pieejama informācija par maniem veselības datiem

 Manam ārstam ir ērti pieejama informācija par maniem veselības datiem

#5 Vēža skrīnings, pacientu apziņošana un prevencija

→ Esmu laicīgi informēts par profilaktiskajiem pasākumiem, un man ir sniegta ērta iespēja tos veikt

 

→ Manam ārstam ir iespēja ērti informēt mani par preventīvajām aktivitātēm un monitorēt tās

5245075-2.png

Palīdzi man izveseļoties no akūtas saslimšanas

#6 Nosūtījumi

 Man ir ērti pieejama informācija par maniem nosūtījumiem

 Manam ārstam ir ērti pieejama informācija par maniem nosūtījumiem

#7 E-recepte

→ Man ir ērti pieejama informācija par man izrakstītiem medikamentiem

 

→ Manam ārstam ir iespēja redzēt izrakstīto medikamentu vēsturi un sekot līdzi manam ārstniecības procesam

#8 Darba nespējas lapa

→ Man ir iespēja ērti uzzināt savas darba nespējas lapas statusu

 Manam ārstam ir ērti reģistrēt un slēgt manu darba nespējas lapu

#9 Laboratorijas izmeklējumi

 Manam ārstam ir pieejama sistēma, kurā laboratoriskie izmeklējumi tiek uzglabāti ērtā un vienotā veidā, sniedzot ērtu to izmantošanu un analītiku

5245075-3.png

Palīdzi man dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ar hronisku saslimšanu 

#10 Psiholoģiskā palīdzība un psihiskās veselības aprūpe

 Man ir iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību, un man ir pieejama psihiskās veselības aprūpe

#11 Datu pieejamība pētniecībai

→ Man ir sniegta iespēju dalīties ar datiem sevis un sabiedrības labā

→ Pētniekiem un studentiem ir ērti pieejami pētniecībai nepieciešamie dati

Dalība hakatonā

Dizaina un produktu vadības eksperti aicināti pievienoties hakatonam, lai iesaistītos veselības aprūpes uzlabošanā visai Latvijas sabiedrībai un veltītu savu laiku, kopīgi izstrādājot vadlīnijas lietotājiem ērtai digitālās veselības pieredzei.

Procesā aicinām iesaistīties arī medicīnas nozares pārstāvjus, pacientus un publiskā sektora pārstāvjus kā ekspertus, lai sniegtu savu redzējumu par lietotāju vajadzībām digitālās veselības platformā.
 

Kā iesaistīties?
5245075-5.png

#1

UX speciālisti

UX arhitekts

Projektē digitālo risinājumu, kurš palīdzētu lietotājam sasniegt mērķi vieglā un patīkamā veidā. 

UX dizainers

Atbildīgs par produkta lietojamību. Viņš ir speciālists, kurš modelē cilvēku pieredzi, izmantojot produktu, un piemēro nepieciešamo rīku lietojumu noteiktu vajadzību risināšanai.

 
Produktu dizainers

Pēta un definē lietotāja vajadzības, lai izstrādātu, testētu, projektētu un piegādātu lietotājam nepieciešamo risinājumu.

 

Produktu vadītājs

Vada komandu, kura ir atbildīga par produkta galveno mērķu sasniegšanu, tā attīstību un ilgtspēju. 

Datu analītiķis

Darbojas ar vērienīgiem datu apkopojumiem, uz kuriem balstoties tiek izdarīti secinājumi. Viņi ir tie, kas paziņo gala spriedumu par dizaina koncepcijas kvalitāti, pamatojot savus lēmumus ar neapstrīdamas žūrijas - lietotāju miljonu - viedokli.

Citi speciālisti

Kamēr 70% komandas būs lietotāju pieredzes eksperti, meklējam arī citus ekspertus, kas palīdzētu iegūt komandai plašāku skatījumu uz izvirzītajiem izaicinājumiem. 

Iesaiste

Lietotāju pieredzes un citi eksperti iesaistīsies hakatonā, strādājot komandās. Hakatonā kopā darbosies vienpadsmit komandas (katra pie viena izaicinājuma). Viena komanda sastāvēs no 5-10 cilvēkiem, hakatonam iespējams pieteikties gan individuāli, gan jau izveidotā komandā.
Komandas trīs dienu garumā veiks izpēti, apkopos datus, izvirzīs galvenās problēmas un radīs risinājumus, sagatavojot procesu karti izaicinājumam, pie kura tā strādās.

5245075-6.png

#2

Medicīnas darbinieki un pacienti

Medicīnas nozares darbinieki ir neatņemama šī hakatona daļa, jo tieši viņi ikdienā darbojas ar digitālo veselību un ir tie, kas komunicē ar pacientiem mūsdienās tik ļoti ierastajā tiešsaistes režīmā, un ir svarīgi, lai mēs izprastu kā šo vidi padarītu draudzīgu un ērti lietojamu. Tāpat arī pacienti, kuri ikdienas komunicē ar savu ārstu un izmanto visdažādākos pakalpojumus.

#3

Publiskā sektora pārstāvji

Valsts ierēdņi ir speciālisti, kuru iesaistes ir svarīga loma, lai palīdzētu izprast kādi procesi noteikti būtu jāiekļauj un kā visveiksmīgāk tos būtu nepieciešams integrēt digitālās veselības vidē. 

Iesaiste

Medicīnas nozares darbinieki un publiskā sektora pārstāvjus aicinām dalīties ar savām zināšanām, konsultējot lietotāju pieredzes ekspertu un citu ekspertu komandas, daloties ar savu, kā lietotāja, līdzšinējo pieredzi un redzējumu nākotnei. 


Aicinām pieteikties sarunai ar komandām sev ērtā laikā un formātā, lai sniegtu padomu lietotājam draudzīgu procesu uzbūvei. 

Programma
5245075-8.png

Hakatona gaita un norise

21.05.
Izaicinājumu formulēšana kopā ar NVD, VM un UX/UI kopienu

Sākotnējā procesā, balstoties uz pieejamajiem datiem, eksperti no Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un UX/UI Riga Meetup izvirza prioritāros izaicinājumus, pie kuriem komandām būs jāstrādā hakatona laikā

25.05.–09.06.
Dalībnieku pieteikšanās

Lietotāju pieredzes eksperti, kā arī citi nozaru eksperti aicināti pieteikties hakatonam individuāli vai komandās.  

09.06.–10.06.
Dalībnieku atlase un komandu izveide

Organizatori apkopo dalībnieku pieteikumus, atlasa hakatonam atbilstošus ekspertus, izveidojot ekspertu komandas, kuras tālāk darbosies kopā 

11.06.–13.06.
Hakatona norise

11.jūnijā darbu uzsāk Digitālās veselības hakatons, kur trīs dienu garumā, komandas veic izpēti, datu apkopošanu un analīzi, definējot galvenās problēmas, un veidojot tālāko rīcību plānu

11.06.–13.06.
Komandas izstrādā procesu karti

Balstoties uz izpētes rezultātiem, tiek izveidota procesu karte, definējot tālākos soļus izaicinājumu atrisināšanai

13.06.
Risinājumu prezentēšana

Pēc intensīva darba 3 dienu garumā, hakatona dalībnieki prezentē savu veikumu un sasniegto gala rezultātu

Hakatona darba programma

Piektdiena, 11. jūnijs

15.00

Hakatona atklāšana

15.45

Iepazīšanās ar komandām un mentoriem

16.15

Iepazīšanās ar procesu, pētījumu un pieejamajiem datiem

17.15

Gatavošanās intervijām

17.45 

Intervijas ar mērķa grupām

Sestdiena, 12. jūnijs

9.00

Komandas kontrolpunkts #1

10.00

Intervijas un izpētes datu apkopojums

12.00

Pusdienu pārtraukums

13.00

Esošas lietotāju pieredzes kartēšana

17.00

Komandas kontrolpunkts #2

18.00

Vēlamā lietotāju pieredzes kartēšana

Svētdiena, 13. jūnijs

9.00

Komandas kontrolpunkts #3

10.00

Vēlamā lietotāju pieredzes kartēšana

12.00

Pusdienu pārtraukums

13.00

Prioritizēšanas matricas izveide

15.00

Prezentāciju gatavošana

16.00

Prezentēšana un diskusijas

Jeļena Solovjova.jpg

Dizaina kompetences vadītāja, Tet

Zane Hartmane.jpg

Beyond.UX dibinātāja, Freelance UX dizainere

Raitis Linde.jpg

UX grupas vadītājs, If P&C Insurance, New Initiatives

ml_Marina_Petrakova.jpg

VREACH līdzdibinātāja, Riga TechGirls līdzradītāja

madara.png
Madara Zelčāne

Dizaina kompetences vadītāja, Tet

Krisjanis.jpeg

Vadošais UX dizaineris, If P&C Insurance, Partner Solutions

UX/UI Riga Meetup eksperti 

UX/UI Riga Meetup ir digitālo produktu un pakalpojumu dizaina kopiena ar misiju nodrošināt drošu vidi kvalitatīva satura veidošanai, zināšanu apmaiņai, kopīgiem eksperimentiem un viena otra iedrošināšanai. Kopienas eksperti ne tikai ir vieni no hakatona veidotājiem, bet arī strādās pie izvirzītajiem izaicinājumiem, iesaistoties komandās un kā mentori palīdzot tām sasniegt savus mērķus.

5245075-7.png

Sagaidāmie rezultāti

Digitālās veselības hakatons ir izpētes hakatons un norisinās, lai izprastu e-veselības lietotāju pieredzes ceļu pašlaik, un pēc pasaulē atzītiem lietotāju pieredzes standartiem, identificētu atbilstošu procesu uzbūvi. Izpētes hakatons atšķiras no mums ierastā hakatona formāta, jo tā komandu pamatā būs tieši lietotāju pieredzes (UX) eksperti, kuri, konsultējoties ar medicīnas nozares profesionāļiem, pasākuma laikā strādās pie procesu kartes kādam no izvirzītajiem izaicinājumiem.


Ar hakatona palīdzību vēlamies izprast, kā mēs varētu nodrošināt visiem lietotājiem ērtu veselības aprūpes pieredzi caur procesu un datu digitalizāciju. Tāpēc aicinām hakatonā lietotāju pieredzes ekspertus veidot komandas, un medicīnas nozares pārstāvjus kopā ar publiskā sektora darbiniekiem dalīties savā pieredze un sniegt ieteikumus, lai kopīgi sadarbojoties izveidotu procesu “ceļa karti” šim hakatonam izvirzītajiem izaicinājumiem. 

Pieteikties
139-2.png

Iesaisties Digitālās veselības hakatonā!

Lietotāju pieredzes un citi dizaina un produktu vadības eksperti 

Ja esi gatavs 3 dienu garumā tiešsaistē strādāt komandā un meklēt atbildes uz izvirzītajiem izaicinājumiem.

Medicīnas nozares darbinieki un publiskā sektora pārstāvji

Ja esi gatavs dalīties ar savu pieredzi un zināšanām ar ekspertu komandām sev ērtā laikā. 

bottom of page